نگهداری از بیمار

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل پارسا


در بسیاری از موارد بیمار پس از طی شدن قسمتی از درمان خود در بیمارستان و یا مراکز درمانی ،برای اجتناب از محیط های عفونی و شلوغ و افسرده کننده بیمارستان ها به دستور پزشک و یا به درخواست خانواده برای ادامه درمان و طی دوره نقاهت به منزل منتقل می شود.
در این هنگام به دلیل عدم داشتن تجربه و دانش ومهارت کافی توسط خانواده بیمار لازم است تا یک نیروی متخصص و مجرب در طول این دوره در کنار بیمار بصورت شبانه روزی و یا مقطعی حضور داشته و وضعیت بیمار را کنترل و درمان اورا ادامه دهد.
پرستاری از بیماران I.C.U ،C.C.U ، N.I.C.U و N.C.C.U :
در این بخش هاوضعیت بیماران بصورت لحظه ای وشبانه روزتحت پایش شده و درمان ها بصورت تهاجمی و نیمه تهاجمی روی آن ها انجام می گیرد.
I.C.U بخش مراقبت های ویژه بزرگسالان و N.I.C.U بخش مراقبت های ویژه کودکان ونوزادان است که سکته مغزی کرده اند و عدم اکسیژن رسانی به سلول های مغزی داشته اند که به این حالت C.V.A گویند.
C.C.U بخش مراقبت های ویژه بزرگسالان و N.C.C.U بخش مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان که سکته قلبی داشته اند و عدم اکسیژن رسانی به سلول های قلبی دارند که به این حالتM.I می گویند.
افرادی که بیماری آنها بسیار پیشرفته شده است و ادامه حیات این دسته افراد ملزم به استفاده از دستگاه های مراقبت های ویژه است ، افرادی هستند که نیازبه خدمات مراقبتی ویژه در منزل دارند.
ازآنجا که ادامه حضور بیمار در بیمارستان ریسک های عفونی بالا دارد و همچنین با توجه به اهمیت بخش های مراقبت های ویژهو هزینه بسیار بالای این بخشها بهتر است از خدمات مراقبتی ویژه در منزل استفاده شود.