ژ 1-11

کاهش وزن در سالمندان : با افزایش سن توده چربی در سالمندان زیاد شده و باعث اضافه وزن در آنها می‌شود که اضافه وزن برای سالمندان اصلاً مناسب نیست و باعث ایجاد اختلال و بیماری های دیگر می شود و هم خودش اثر سو بر سلامتی دارد.

ژ 1-12

تعریف مدیریت درد در سالمندان : درد شرایطی است که فردی در آن ناراحتی های زیادی را تجربه کرده است واین موضوع میتواند علت های مختلفی داشته باشد از جمله این علت ها میتواند عوامل روانی فیزیولوژیکی یا حتی عوامل اجتماعی باشد تواسنی تحمل کردن شدت زیاد یک درد است .

ژ 1-13

به عمل بازگشت مواد غذایی از معده به مری رفلاکس در نوزادان یا کودکان گفته میشود به طور عامیانه بالا آوردن نوزاد را رفلاکس می گویند این مسئله برای کودکان ونوزادان خیلی جدی و خطرناکی نمیباشد وهر چقدر کودک بزرگتر شود. این مسئله به تدریج از بین میرود